Directio Methodica Processus : Directio Methodica Processus Judiciarij Juris Consuetudinarij, Inclyti Regni Hungariae. Per Magistrorum Joannem Kitonich De Koztanicza, Artium Liberalium & Philosophiae Magistrum, Causarum Regalium Directorem, & Sacrae Regni Hungariae Coronae Fiscalem. Editio Prima Tyrnaviae, Anno Dmini, M. DC. XIX. Editio Secunda. Viennae Austriae, Anno Domini M. DC. XXXIV. Editio Tertia. Tyrnaviae, Anno Domini M. DCC.

Bibliographic Details
Main Author: Kitonič, Ján, 1560-1619 (Dedicator, Author of introduction, etc.)
Corporate Authors: Akademická tlačiareň - Hörmann, Ján Andrej (Printer), knižnice - Püspöki teologia és jogakadémia (Signer)
Other Authors: Bratkovich, Nicolaus, de Monte Graecens (Writer of accompanying material), Edmundus, Valerianus M. (Writer of accompanying material), Forgáč, Žigmund, 1557?-1621 (Dedicatee), Galya, Andreas (Writer of accompanying material), Hermannus, Fridericus (Writer of accompanying material), Hörmann, Ján Andrej, 1693-1703 (Printer), Jambrekovics, Mathias (Dedicatee, Writer of accompanying material), Krussely, Joannes, de Topuzka (Writer of accompanying material), Pázmáň, Peter, 1570-1637 (Dedicatee), Simandi, Stephanus (Writer of accompanying material), Szilagy, Nicolaus (Writer of accompanying material)
Format: Book
Language:Latin
Published: Tyrnaviae) : Ibidem impressa Typis Academicis, per Joann. Andream Hörmann, Anno Domini M. DCC [=1700])
Edition:Editio Tertia
Subjects:
Call Number: I 669 PA
Description
Item Description:Predtitl. list: "Directio Methodica Juris Hungarici"
Vinety ornam., linky ozdobné, inic. s ornam. pozadím v rámčeku na 6 r., inic. s ornam. pozadím vo voľ. priestore na 4, 5, 6 r., verz. vo voľ. priestore na 2, 3 r., erb Uhorska (drevorez) s korunou a nosičmi v ozdobnej rámcovej linke, celostr. ilustrácia (medirytina) - portrét autora s textom "M. Joannes Kitonich de Kozthanicza Aetatis suae anno LVIII. Christi MD CXVIIII", kustódy.
Physical Description:[20],145,[3] s. [1],*/4-**/4,***/1,A/4-S/4,T/2 [=84] list. 4°. 30x19 cm
Production Credits:Na zl. */2 ded. trnavskej tlačiarne M. Jambrekovičovi. Na zl. */3-*/4,**/1 úvod a ded. autora kardinálovi P. Pázmáňovi a palatínovi Ž. Forgáčovi. Na zl. **/1b-***/1 básne v lat., autori: F. Hermannus, J. Krussely de Topuzka, N. Szilagy, M. V. Edmundus, N. Bratkovich, S. Simandi, M. Jambrekovics a A. Galya.
Bibliography:Predmetový register v závere konvolútu.
Place of Publication:Slovensko -- Trnava
Origin: Peč.: Štátna vedecká knižnica v Košiciach; A Györi Kir. Jogakademiai Könyvtár; Kassai Kir. Jogakadémia Könvtára. Rkp.: Collegij Quinquelales Soctis Jesu Catalogo Inscriptus; Inscriptus Catalogo Resideae Qunq. - Eccl. S. J. A. 1713.
Linked with: P1k669I.