Tripartitum Juris Hungarici Tyrocinium : Tripartitum Juris Hungarici Tyrocinium, Juxta Ordinem Titulorum Operis Tripartiti, Sacris Canonibus accomodatum. Authore R. P. Joanne Szegedi, e Societate Jesu. Pars Prima.

Bibliographic Details
Main Author: Segedi, Ján, 1699-1760 (Author)
Corporate Authors: Akademická tlačiareň (Printer), knižnice - Verejná knižnica (Signer), múzeá - Východoslovenské múzeum (Signer)
Other Authors: Molindes, Franz, 1678-1768 (Licensor), Retz, Franz, 1672-1750 (Licensor), Babilovics, Joannes (Signer), Rasovszkij, Joannes (Donor)
Format: Book
Language:Latin
Published: Tyrnaviae : Typis Collegii Academici Soc. Jesu, Anno M. DCC. LXVII [=1767]
Subjects:
Call Number: GR 608
Description
Item Description:Vinety ornam., vineta ornam.-fig., vlysy ornam.-fig., inic. s architekton. pozadím v rámčeku na 5 r., inic. s ornam. pozadím v rámčeku na 4, 5 r., verz. vo voľ. priestore na 2 r., titl. list s červeno-čiernou tlačou, typograf. ozdoby, kustódy.
Defekt - chýba predtitl. list (podľa iných exemplárov).
Physical Description:856,[39] s. A/7,B/8-Z/8,Aa/8-Zz/8,Aaa/8-Kkk/8 [=448] list. zach. 8°. 17x10 cm
Production Credits:Na zl. A/3a facultas F. Molindesa a F. Retza v závere s textom "Leutschoviae die 20. Maji 1735". Na zl. A/3b-A/7 nesignov. úvod. Na zl. Hhh/3-Hhh/4 nesignov. doslov v závere s textom "Datum Tyrnaviae, Die Dicima Quarta Augusti, Anno Millesimo Septingentesimo Trigesimo Quarto"
Bibliography:Na zl. Iii/5-Kkk/8 predmetový register.
Place of Publication:Slovensko -- Trnava
Origin: Peč.: Štátna vedecká knižnica v Košiciach; Kassa Sz. Kir. Város Közkönyvtára A Felsőmagyarországi Muzeum könyvtárából 13131 sorszám; Muzeum Košice. Rkp.: Anno Domini 1783 die 8 Januarii dono datus D. Joanni Rasovszkij per me Joannem Babilovics Canonicum Nittriensem.