Imago Vitae, Et Mortis : Az Életnek És Halálnak Képe. Avagy Halotti Predikácziók. Mellyel Az Elök az Istenes Eletre, `s-Bóldog Halálra, és Dicsösséges Fel támadásra tanittatnak. A` Hóltak a` ssirból, a` férgeknek setét barlángjokból, és a` thadásnak meg senyvedt határiból az Eletre viszsza hozattatnak. Hogy az ö jóságos cselekedeteik az Elöknek emlékezetükben élvén; A` Halál árnyekában fekvén-is éllyenek. Melly Irattatott a` Halottaknak vagy koporsóba tételük, vagy temetésük alkalmatosságival Gyula-Fejer Varatt. A` Jésus Társaságából való P. Baranyi Pál által. Nemes Erdély Országának pedig nem sokadalmi; hanem Halottas Pompái Gyülekezetiben ki tétettetett, és osztogattatott. Es Most A` Tisztelendö, Es Tekintetes Mártonffi Györgynek, Orodi Praepostnak, Nyitrai Esperestnek, és a` Nemes Esztergami Káptalonbéli Urnak, Istenes költségével, az egész Nemes Magyar Nemzet szemlélésére ki-tétettetett.

Bibliographic Details
Main Author: Baranyi, Pavol, 1657-1719 (Dedicator, Author of introduction, etc.)
Corporate Authors: Akademická tlačiareň - Geich, Ján Henrich (Printer), knižnice - Knižnica Právnickej akadémie (Signer)
Other Authors: Geich, Ján Henrich, 1704-1712 (Printer), Heveneši, Gabriel, 1656-1715 (Licensor), Mártonffy, György, 1668-1721 (Dedicatee)
Format: Book
Language:Hungarian
Published: Nyomtatt: Nagy-Szombatban : A` Jésus Társasága Académiájának bötüivel Geich János által, M. DCC. XII. Esztendöben [=1712]
Subjects:
Call Number: B 261 PA
Description
Item Description:Vineta jezuitská, vineta ornam.-fig., vinety ornam., linky ozdobné, linky, inic. s ornam. pozadím vo voľ. priestore na 5, 6 r., verz. vo voľ. priestore na 2, 3 r., tlač. marginálie v maď., lat. jaz., typograf. ozdoby, kustódy.
Physical Description:[28],849,[23] s. */4-***/4,****/2,A/4-Z/4,Aa/4-Zz/4,Aaa/4-Zzz/4,Aaaa/4-Zzzz/4,Aaaaa/4-Rrrrr/4 [=450] list. 4°. 20x16 cm
Production Credits:Na zl. *-2-*/3 ded. autora Gy. Márrtonffymu v závere s textom "Nagy Szombatban 1712 Esztendöben Sz. György Havának 6 napján". Na zl. */4-**/4a úvod autora k čitateľom. Na zl. **/4b facultas od G. Hevenešiho v závere s textom "Albae-Juliae 8. Decembr. Anno 1711"
Bibliography:Na zl. Ppppp/2-Rrrrr/4 predmetový register.
Place of Publication:Slovensko -- Trnava
Origin: Peč.: Štátna vedecká knižnica v Košiciach; K. K Rechtsakad. Bibliothek In Kaschau. Tlač. exlibris: Kassai királyi jogakademia Könyvtára Szekrény szám IV Osztalyzat g. Rkp.: Collegij Cassoviensis Societatis Jesu Inscriptus 1718.