Florilegium Sponsalitium : Canonico Morale Foro Fori, & Poli accomodatum. Essentiam, Proprietates, & effectus sponsalium, nec non decisiones L. cum fundamentis, pro, & contra discussis, complectens. Ad Usum Curatorum Animarum, Diaecesis Magno Varadiensis. Opera R. P. Ludovici Paxy, Ord. S. Pauli primi Eremitae SS. Theol. Doct. Concinnatum Cum Permissione Superiorum.

Bibliographic Details
Main Author: Paxy, Ľudovít, 1695-1751 (Dedicator)
Corporate Authors: Schmid, Ján Mikuláš (Printer), knižnice - Knižnica Právnickej akadémie (Signer)
Other Authors: Fejér, Paulus (Censor), Fierendroth, Gregorius (Censor), Kozbialowiz, Chrysostomus (Censor), Čáki, Mikuláš, biskup 1698-1757 (Dedicatee, Director)
Format: Book
Language:Latin
Published: Comaromij : typis Nicolai Joannis Schmid, Civis & Typographi, 1740
Subjects:
Call Number: F 47 PA
Description
Item Description:Vinety ornam.-fig., vineta ornam., vlys ornam., linka ozdobná, verz. vo voľ. priestore na 2,3 r., typograf. ozdoba, kustódy.
Nesprávne číslovanie strán, po s. 74 nasleduje 78.
Physical Description:[8],[12],503 [i.e. 500],40 s. )(/4,)(/4,)(/2,A/4-Z/4,Aa/4-Zz/4,Aaa/4-Qqq/4,Rrr/2,A/4-E/4 [=560] list. 4°. 20x16 cm
Production Credits:Na zl. )(/1b/-)(/1a ded. autora N. Csákymu De Keresztszegh. Na zl. )(/1b-)(/2a nesignov. úvod. Na zl. )(/2a facultas Ch. Kozbialowiza v závere s textom: "... dedimus in Conventu Mariae-Thall die 10. Januarij 1735.". Na zl. )(/2a-)(/2b approbatio G. Fierendrotha v závere s textom: "Datum Mariae-Tall Anno 1733. die 15. mensis Februarij." Na zl. )(/2b approbatio P. Fejéra v závere s textom: "Tyrnaviae die 15. mensis Maij, Annô 1732."
Bibliography:Na zl. A/1-E/4 predmetový register v kolofóne s impresom: "Budae, Typis Veronicae Nottensteinin, Viduae."
Place of Publication:Slovensko -- Komárno
Origin: Peč.: Štátna vedecká knižnica v Košiciach; K. K. Rechtsakad. Bibliothek In Kaschau. Tlač. exlibris: Kassai királyi jogakademia Könyvtára Szekrény szám XXIX Osztályzat f. Rkp.: Coll. Cassoviens. S. I. 1750.