Description
Item Description:Linka ozdobná, inic. s ornam. pozadím vo voľ. priestore na 4,5,6 r., typograf. ozdoby.
Physical Description:[4],234,[2] s. [2],1/8-14/8,15/6 [=120] list. 8°. 17,5x13,5 cm
Production Credits:Na s. [3] ded. spolku "Vďačnej Pamiatke ... Andreja Sládkoviča". Na s. 226-232 ciele a stanovy spolku v závere s textom: "V Turč. Sv. Martine. Anna Pivková, predsedníčka. Anna Mudroňová, pokladníčka. Ambróz Pietor, tajomník." Na s. 233-234 záver od A. Pietora v závere s textom: "V Turč. Sv. Martine, v deň sv. apoštolov slovanských Cyrilla a Methoda 1872."
Place of Publication:Slovensko -- Martin
Origin: Peč.: Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Rkp.: Otto [...] ev. bohoslovec.
Linked with: Prív. 1.: ŽIVENA. Národní Almanach... II. Turč. Sv. Martin 1872. 8°.