E-obsah
Description
Item Description:Na začiatku každej kapitoly autor, názov a vydavat. údaje každého diela z čoho je spravený preklad a výťah.
Vinety ornam., vinety fig., vlys fig., linka ozdobná, linky, inic s fig. pozadím v rámčeku na 5 r., verz. vo voľ. priestore na 2,3 r., na titl. liste drevorez fig., tlač. marginálie v jaz. maď., kustódy, tlač. pozn. pod čiarou v jaz. maď., lat.
Physical Description:432,[4] s. A/8-Z/8,Aa/8-Dd/8,[2] [=218] list. 8°. 19x11,5 cm
Production Credits:Na zl. A/2-A/3 nesignov. úvod autora.
Place of Publication:Slovensko -- Bratislava
Origin: Peč.: Štátna vedecká knižnica v Košiciach; Kassai Kir. Jogakadémia Könyvtára; K. K. Rechtsakad. Bibliothek In Kaschau. Tlač. exlibris: Kassai királyi jogakademia Könyvtára Szekrény szám XXXIII Osztályzat f. Rkp.: Acad. Regiae Cassoviensis Anno 1791.