Homiliae, Hoc Est, Sermones Sive conciones ad populum, praestantissimorum ecclesiae catholicae doctorum, primum ab Alcuino Leuita iussu Caroli Magni in hùc ordinem redactae, & nunc demum praeter omne omnium accessiones multis alijs locupletatae, & ad uetustissimos diuersarù bibliothecarum codices magno studio recognitae. Avtorvm Ex Qvibvs Haec sumpta, catalogus. Gregorius, Hieronymus, Augustinus, Ambrosius, Origenes, Hilarius, Chrysostomus, Seuerianus, Maximus, Leo, Fulgentius, Isidorus, Alcuinus, Audbertus, Beda, Haymo, Ericus, &(c~). Non eger bona merx praecone, tantum conferat lector editionẽ hanc cum prioribus, & sententiã de omnibus liberam ferat.

Bibliographic Details
Main Authors: Paulus Diaconus 720-ca 899 (Author), Augustinus, Aurelius biskup v Hippo; sv. 354-430 (Author), Hieronymus, Sophronius Eusebius ca. 340-ca. 420 (Author), Gregorius Nazianus sv. ca 329-ca 390 (Author), Ambrosius Mediolanensis milánsky biskup 339-397 (Author), Hilarius Pictaviensis biskup v Poitiers 320-366 (Author), Fulgentius, Fabius Planciates biskup v Ruspe 468-533 (Author), Chrysostomus, Joannes konštantinopolský biskup sv. ca 344-407 (Author), Severianus biskup? ?-ca 452 (Author), Maximus (Author), Leo X. pápež 1475-1521 (Author), Isidorus Hispalensis biskup v Seville ?-636 (Author), Alcuin, Flaccus 735-804 (Author), Beda Venerabilis ca 672-735 (Author), Haymo biskup v Halberstadte ?-853 (Author), Ericus (Author), Audbertus (Author)
Corporate Authors: jezuiti - misie (Signer, Former owner), jezuiti - kolégium (Signer, Former owner), Knižnica Právnickej akadémie (Signer, Former owner), Cervicornus, Eucharius (Printer)
Other Authors: Cervicornus, Eucharius 1516-1547 (Printer), Carolus Magnus franský cisár, kráľ 768-814 (Censor), Thomczany, Christophorus Thurocensis -1622- (Signer, Former owner), M.M.P (Signer), Stephanius, Melchior Ochtinai -1604- (Signer, Former owner)
Format: Book
Language:Latin
Published: Coloniae ex officina Eucharij Ceruicorni, Anno M. D. XXXIX. Mense Augusto [=1539]
Subjects:
Call Number: B 2°220 PA
E-obsah
Description
Item Description:Titl. list v drevorez. ráme s bibl. postavami, v dol. časti titl. listu značka pravdepodobne drevorytca, drevorez. miniatúry (39 ks) na 8-10,12,13,16,17 r. (ca. 5x3,5 cm, 7x4 cm), typograf. ozdoby, inic. s fig. poz. v rám. na 5,9,11,13 r., inic. s ornam. poz. v rám. na 4,5 r., iniciálka ornam. s fig.-ornam. poz. v rám. na 7 r., verz. na 2-5 r., rkp. marg. a pozn. v lat. jaz., tlač. marg. v lat. jaz., dvojstĺpcová tlač, dva typy tlače.
Def.: Chýba blank zl. xx6. Vložené dve rkp. lístky (cca.5x10 cm; 2x8 cm). Tlač vnútri poškodená červotočmi, plesňou, hrdzavými škvrnami po sponách na prídoští a predsádke, zl. dosť znečistené. (Podľa niektorých rkp. teol. marginálií tlač pravdepodobne vlastnil aj protestant.)
Physical Description:[2],532 s. A4,a-z6,aa-uu6,xx5 [=267] zach. list. ilustrácie 6°. 30,5x20 cm
Production Credits:Na zl. A1b pref. "Carolvs Dei Fretvs Avxilio, Rex Francorvm Et Longobardorvm, Ac Patrivs Romanorvm. Religiosis lectoribus nostrae ditioni subiectis." Tamtiež prílež. báseň na Karola Veľkého od "Pavlvs Diaconvs:...". Na zl. A2 indexy.
Place of Publication:Nemecko -- Köln am Rhein
Proveniencia: Peč.: Štátna vedecká knižnica v Košiciach. - K.K. Rechtsakad. Bibliothek In Kaschau. - Tlač. exlibris: Kassai királyi jogakademia Könyvtára Szekrény szám IV Osztályzat b2- Rkp. exlibris: Collegij Cassov. Soctis Jesu, Cat. Inscriptus - Missionis Societtis Jesv Munkatziensis Catalogo inscriptus 12 Mar 1671 - A.D. 1604 Mense, VIIBr. Melchior Stephanius Ochtinai. Med. Strim. opport... Soc. Litt. [Inter Spes. ?] - Deo sic Volente', Coemitme' sibi Christophorus Thomczany Thurocen. - M.M.P. - Na zl. A1b rkp. exlibris: Christophorus Thomcziany Anno suae salutis 1622 Januarij die [10] Terebesini. (časť prelepená).