[Missale Vratislauiense] (... op9 mysterij diuini cultus:missale vulgariter nomen...: scd´m chorū (et) vsum (´Rubrica quod solet dici) kathedralis wratislauieñ ecclesiae:...)

Bibliographic Details
Corporate Authors: Haller, Jan et Hyber, Sebastian (Printer), Bibliotheca Archidioecesis Cassoviensis (Owner, Former owner)
Other Authors: Haller, Jan ca 1467-1525 (Printer), Hyber, Sebastian 15.-16. stor. (Printer), Thurzo, Jan V. wrocławský biskup, markgróf 1506-1520 (Editor), R...iesky, Josephus ca 16.-17. stor. (Signer, Former owner), Knecht, David ca 16.-17. stor. (Signer)
Format: Book
Language:Latin
Published: (Jmṕssum Cracouie) (et Jmpēsis autē Joħis haller et Sebastiani hyber eiusdē ciuitatis ciues admodu3 benemeritos.) (Anno in carnatōis dñice Millesimo quīgetessimoquīto. decimo nono ante kalendas Junij.) [=1505]
Subjects:
Call Number: A.III.23. BACass
E-obsah
Description
Item Description:Červeno-čierna tlač, červ.-čier. notové záznamy, červené rubriky a záhlavia, červené ornam. iniciálky vo voľ. priestore (jedine inic. F v rámci) na 2 r. a v rámci nôt, dvojstĺpc. tlač, výnimočne jednoduché červené riadkovanie a rámec textu, rukopisné reprezentanty inic. na 4,5 r., červ. verzálky, tlač. marg. v lat. jaz., spor. rkp. marg. a pozn. v lat. jaz., červené typograf. ozdoby.
Def.: Chýba titl. list a druhá zl. [= zl. 1,2], zl. i1 (list. lxv); tiež predsádky a prídoštie. Názov tlače overený podľa Estreicher. Osobitné číslovanie zl. [con]: 1,2,3,4,3,4,5,6-[8] (spolu 12), a [rum]: 1,2,3,2-[4],[6] (spolu 12).
Physical Description:[10],fol. C.xxx,[24],C.xxxj-C.C.C.ix [=343] zach. list. [10],a-p8,q6,r4; [con]12,[rum]12;A-S8,T6,V-Y8,Z5 [=343] zach. zl. 8°. 37x25 cm
Production Credits:Na zl. [4]b "Tabula ad inueniendū... litterã dñicalem. Aureū numerū: et interuallū cum alijs festis mobilibus...". Na zl. [5]a-[6]b "... informationes et cauete..." a "notandum...". Kolofónu (zl. Z5b) predchádza: "Finit op9 mysterij diuini cultus:missale vulgariter nomen trabēs Nedū de tᵱe: sed (et) de Sāctis Cōmuniq3 sancto4:vna cū quibusdā missis votiuis ac defunctorū: scd´m chorū(et)vsum (´Rubrica quod solet dici) kathedralis rvratislauieñ ecclesiae: q´3 luculentissime ordinatū: et ad sua loca directissime vbi opus est:... Quā diligētissime emēdatū...".
Place of Publication:Poľsko -- Kraków
Origin: Rkp. exlibris: Missale antiquissimum Vratislaviae impressum. 1505: - [Josephi R...iesky Parochi Göröginyesi] ([3] list. (i.e. farár v: Ohradzany) - ...David Mein Knecht... (familiárne záznamy na posl. s.). - (Na chrbte tiež signat. štítok z prírastkov za košického biskupa A. Szabóa: A.III. 23. (štvorec) - podľa Indexu 1858 správne sign. A.I.23).