STN 33 2000-7-706: 2007, Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 7-706 Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Vodivé priestory s obmedzenou možnosťou pohybu

Táto norma obsahuje HD 60364-7-706: 2007 v slovenskom jazyku

Ďalší autori: Čatlošová, Gabriela (Translator), Čatloš, Marcel (Translator)
Médium: Norma
Jazyk: Slovak
English
Vydané: Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007.
Fyzický popis: 8 s.
Témy:
Tágy: Pridať tág
Žiadne tágy, buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

* Status neumožňuje rezerváciu. Informácie: konzultanti@svkk.sk mob.:+421918245888 tel.:+421556222780
Celkový počet rezervácií: 0
 Status   Požičané do   Čiarový kód
Signatúra 
 Umiestnenie  Popis
Zoradiť
Poznámky
* Normy-prez. I9002
STN 33 2000-7-706
Stredisko VTI Pribinova 1