1
by Miko, Oto, Miko, Oto
Source: Krásy Slovenska - Roč. 77, č. 3-4(2000), s. 7
Article
2
by Miko, Oto
Source: Zborník Slovenského banského múzea 17 - Martin : Gradus, 1995 - S. 17-24
Book Chapter
3
by Miko, Oto, Samuel, Ondrej
Source: Geologické práce - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 125-131
Book Chapter
4
by Miko, Oto, Nelišerová, Eva
Source: Múzeum - Roč. 41, č. 3(1996), s. 26
Article
5
by Miko, Oto, Korikovskij, Sergej Petrovič
Source: Geologické práce - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 39-46
Book Chapter
6
by Miko, Oto, Korikovsky, Sergey P.
Source: Geologica Carpathica - Roč. 45, č. 1(1994), dát. february, s. 57-65
Article
7
by Miko, Oto, Korikovskij, Sergej Petrovič
Source: Hercynian Development of the Western Carpathians and Some Other Segments of European Hercynides - S. 13
Book Chapter
8
by Krist, Ernest, Krištín, Jozef, Miko, Oto
Source: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988 - S. 137-162
Book Chapter