2
by Reháková, Daniela
Source: Geologica Carpathica - Roč. 53, č. 6 (2002), s. 369-379
Article
3
by Reháková, Daniela
Source: Mineralia slovaca - Roč. 30, č. 6 (1998), s. 433-452
Article
6
by Reháková, Daniela, Michalík, Jozef
Source: Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 109-119
Book Chapter
7
by Michalík, Jozef, Reháková, Daniela
Source: Slovak geological magazine - , č. 2(1995), s. 159-164
Article
8
by Michalík, Jozef, Reháková, Daniela
Source: Geologica Carpathica - Roč. 46, č. 5(1995), s. 320
Article
11
by Reháková, Daniela, Michalík, Jozef
Source: Mineralia Slovaca - Roč. 29, č. 4-5(1997), s. 306-307
Article
12
by Reháková, Daniela, Banasová, Mariana
Source: Mineralia slovaca - Roč. 34, č. 2 (2002), s. 113-124
Article
14
16
by Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, Soták, Ján
Source: Geologica Carpathica - Roč. 45, č. 1(1994), dát. february, s. 45-56
Article
17
by Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, Vašíček, Zdeněk
Source: Geologica Carpathica - Roč. 46, č. 5(1995), s. 285-296
Article
19
by Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, Soták, Ján
Call Number: Cit. dokument: III....

Source: Tretie geologické dni Jána Slávika - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1995 - S. 43-46
Book Chapter