1
by Ružičková, Elena, Kolačná, Zuzana
Source: Podzemná voda - Roč. 2, č. 2(1996), s. 31-36
Subjects: ...voda podzemná Váh (povodie) výskyt využívanie štúdie...
Article
2
by Fecek, Pavel
Source: Podzemná voda - Roč. 2, č. 2(1996), s. 47-51
Subjects: ...voda podzemná Podzámčok využívanie odtok zrážky štúdie...
Article
3
by Ženišová, Zlatica, Fľaková, Renáta
Source: Podzemná voda - Roč. 3, č. 2 (1997), s. 118-127
Subjects: ...voda podzemná pramene charakteristika kvalita analýzy štúdie...
Article
4
by Grambličková, Danka, Bednárová, Emília
Source: Podzemná voda - Roč. 8, č. 1(2002), s. 71-77
Subjects: ...voda podzemná znečistenie zdroje ochrana opatrenia štúdie...
Article
5
by Kriš, Jozef, Martoň, Jozef, Škultétyová, Ivona
Source: Podzemná voda - Roč. 2, č. 2(1996), s. 56-59
Subjects: ...voda podzemná Slovensko studne starnutie rekonštrukcia údržba štúdie...
Article
6
by Zakovič, Michal, Bajo, Igor, Cibuľka, Ľudovít
Source: Podzemná voda - Roč. 1, č. 1 (1995), s. 38-57
Subjects: ...voda podzemná obeh režim...
Article
7
by Štekauerová, Vlasta
Source: Vodohospodársky časopis - Roč. 46, č. 6(1998), s. 414-426
Subjects: ...voda podzemná...
Article
8
by Patschová, Anna, Mihálik, Ferdinand
Source: Životné prostredie - Roč. 35, č. 3(2001), dát. 0629, s. 142-145
Subjects: ...voda podzemná Slovensko východné zdroje zásobovacie rozbory štúdie...
Article
9
by Jiao, Jiu J., Ding, Guoping, Leung, Chi-Man
Source: Engineering geology - Roč. 84, č. 3-4 (2006), s. 207-219
Subjects: ...vrstvy zvodnené voda podzemná horniny vyvreté zvetrané Hongkong...
Article
10
by Kullman, Eugen
Source: Podzemná voda - Roč. 2, č. 2(1996), s. 12-18
Subjects: ...voda podzemná Slovensko zdroje využiteľnosť ochrana aspekty ekologické štúdie...
Article
11
by Dovina, Vladimír, Franko, Ondrej, Jahodník, Ladislav, Šimeček, Miroslav, Škvarka, Ladislav
Source: Podzemná voda - Roč. 2, č. 2(1996), s. 37-46
Subjects: ...voda podzemná Vtáčnik (pohorie) pramene typy režim využívanie štúdie...
Article
12
by Marenčák, Štefan
Source: Podzemná voda - Roč. 3, č. 2 (1997), s. 128-133
Subjects: ...voda podzemná Mária-mlyn, Sládkovičovo znečisťovanie zdroje analýzy štúdie...
Article
13
by Kazda, Ivo, Ferina, Aleš, Havlíková, Silvie
Source: Vodohospodársky časopis - Roč. 47, č. 1(1999), s. 26-47
Subjects: ...voda podzemná prúdenie...
Article
14
by Kříž, Hubert
Source: Vodohospodársky časopis - Roč. 47, č. 3(1999), s. 208-222
Subjects: ...voda podzemná aktivita slnečná príliv odliv geomagnetizmus vplyvy štúdie...
Article
15
by Eichler, František
Source: Podzemná voda - Roč. 8, č. 2(2002), s. 41-48
Subjects: ...voda podzemná prúdenie zloženie chemické transport roztoku výsledky štúdie...
Article
16
by Hanzel, Vladimír, Melioris, Ladislav
Source: Podzemná voda - Roč. 2, č. 2(1996), s. 5-11
Subjects: ...voda podzemná Slovensko zdroje využívanie r. 1979-1994 výskumy štúdie...
Article
17
by Jetel, Ján
Source: Podzemná voda - Roč. 2, č. 2(1996), s. 19-22
Subjects: ...voda podzemná...
Article
18
by Škultétyová, Ivona, Hétharši, Július, Martoň, Jozef
Source: Podzemná voda - Roč. 2, č. 2(1996), s. 60-68
Subjects: ...voda podzemná Slovenko...
Article
19
by Jalč, Dušan, Drahoš, Miroslav, Tomanovič, František
Source: Podzemná voda - Roč. 3, č. 2 (1997), s. 101-111
Subjects: ...voda podzemná Váhovce pomery hydrogeologické vlastnosti fyzikálno-chemické analýzy štúdie...
Article
20
by Kovács, Tibor
Source: Vodohospodársky časopis - Roč. 49, č. 2(2001), s. 90-108
Subjects: ...voda podzemná rýchlosť prúdenia určovanie Sihoť-Karlova Ves výsledky štúdie...
Article