Dictionarium Latino-Hungaricum : Succum & medullam purioris Latinitatis, ejúsq; genuinam in Lingvam Hungaricam conversionem, ad mentem & sensum proprium Scriptorum Classicorum, exhibens: Indefesso XV. Annorum labore, subcisivis, ab ordinariis negotiis, temporibus collectum, (et) in hoc Corpus coactum a Francisco Pariz Pápai, Medicinae Doctore, Ejusdémq; Facultatis, in Celeberrima Academia Basileensi, Assessore; & in Illustri Collegio Nagy-Enyediensi Professore Publico.

Bibliographic Details
Main Author: Páriz-Pápai, Ferenc, 1649-1716 (Author of introduction, etc.)
Corporate Author: Brewer, Samuel ded. (Printer)
Other Authors: Alsted, Johann Heinrich, 1588-1638. (Other), Bisterfeld, János Henrik, 1605-1655 (Other), Briccius, György 166?-1720 (Writer of accompanying material), Kaposi, Samuel 1660-1713 (Writer of accompanying material), Enyedi, István, 1659-1714 (Writer of accompanying material), Hofmann, Johann Jacob 1635-1706 (Writer of accompanying material), Miskolci Csulyak, František 1675?-1740 (Writer of accompanying material), Szatmár-Németi, Sámuel, 1658-1717 (Writer of accompanying material), Wolffgang, I. G. (Engraver), Görgey, Kornel 1819-1897 (Signer)
Format: Book
Language:Hungarian
Latin
Published: Leutschoviae : Apud Haeredes Samuelis Brewer, Annô M DCC VIII. [=1708]
Subjects:
Call Number: II.76146
Description
Item Description:Signet tlačiarenský (?), vinety ornam., vlys ornam., linky ozdobné, inic. s ornam. pozadím vo voľ. priestore na 5,7 r., verz. na 2,3 r., frontispice na ľavej strane s portrétom autora v kartuši eliptického tvaru zobrazujúci vavrínový veniec s textom na venci "M. D. In Collegio Enyedi Profess. Ano Aetatis: LII Franciscvs Páriz Papai", pod portrétom text "Inter bella sero pacem Ba..eg, juventae In laty cryptis quaero tenere facem: Ne sis posteritas ingrata ignarag. vultus Austeri curis. Aspice talis erat." so signom "I. G. Wolffgang Sculpsit." Oproti portrétu postava múzy ovenčenej vavrínovým vencom sediacej pri stole a píšucej pravou rukou s brkom do knihy, v ľavej drží ostrohu. Pod stolom kohút stojaci na knihe. Na stole postavené knihy a presýpacie hodiny. Na stĺpe slnečné hodiny a látková drapéria. Nad múzou dvaja anjeli držiaci text "Francisci Pariz Papai Dictionarium Manuale Latino-Ungaricum et Ungarico-Latinum". Ľavý anjel trúbi aj na trúbku. V dolnej časti erb Uhorska a ďalší neznámy erb pod otvorenou kráľ. korunou, medzi erbami monogram tlačiara, typograf. ozdoby, kustódy, tlač dvojstĺpcová.
Physical Description:[20],622,[2] s. [2],J/8,A/8-Z/8,Aa/8-Qq/8 [=322] list. 8°. 20,5x13 cm 2 ilustr.
Production Credits:Na zl. J/2-J/3 úvod autora v závere s textom "Enyedini, ... Anno Epochae Christianae 1705." V rámci úvodu na zl. J/3a sentencie J. H. Alstediusa a na zl. J/3a-b mnemotechnická báseň J. H. Bisterfeldiusa. Na zl. J/4-J/7a lat. oslavné básne J. J. Hofmannusa, S. Szathmár-Némethiho, S. Capossiusa, S. Enyediho a G. Bricciusa. Na zl. J/7b-J/8 maď. oslavná báseň F. Miskoltziho.
Place of Publication:Slovensko -- Levoča
Origin: Peč.: Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Rkp.: Cornelii Görgey Anno 1830.
Linked with: Prív. 1.: SENCI MOLNÁR, A.: Dictionarium Hungarico-Latinum ... Leutschoviae 1708. 8°.