1
by Lintnerová, Otília
Source: Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 195-199
Book Chapter
2
by Lintnerová, Otília
Source: Geologica Carpathica Clays - Roč. 5, č. 1-2 (1996), s. 55-63
Article
3
by Lintnerová, Otília
Source: Geológia a životné prostredie : zborník referátov z 2. konferencie - Bratislava : Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 2001 - S. 105-108
Book Chapter
4
by Soták, Ján, Lintnerová, Otília
Source: Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 - S. 121-127
Book Chapter
5
by Masaryk, Peter, Lintnerová, Otília
Source: Geologica Carpathica - Roč. 48, č. 6 (1997), s. 371-386
Article
6
by Lintnerová, Otília, Peterčáková, Mária
Source: Geologica Carpathica - Roč. 45, č. 2(1994), dát. april, s. 121-128
Article
8
13
by Líšková, Monika, Lintnerová, Otília, Pauditš, Peter
Source: Mineralia slovaca - Roč. 31, č. 2 (1999), s. 131-142
Article
15
16
by Lintnerová, Otília, Šoltés, Stanislav, Šottník, Peter
Source: Slovak geological magazine - Roč. 9, č. 2-3 (2003), s. 201-203
Article
20
by Lintnerová, Otília, Michalík, Jozef, Plašienka, Dušan, Reháková, Daniela
Source: Geologica carpathica - Roč. 50, č. 3 (1999), s. 280
Article