2
by Mello, J., Ivanička, J., Vozárová, A.
Source: Guide to geological excursions - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2002 - S. 117-120
Subjects: ...gemerikum petrotektonika litológia Spišsko-gemerské rudohorie (Slovensko)...
Book Chapter
3
by Hovorka, Dušan
Source: Mineralia slovaca - Roč. 37, č. 1 (2005), s. 87-90
Subjects: ...granáty atolové litológia genéza...
Article
4
by Cripps, A.C., McCann, D.M.
Source: Engineering geology - Roč. 55, č. 4 (marec 2000), s. 313-324
Subjects: ...gamakarotáž výskumy inžinierskogeologické litológia...
Article
5
by Kobulský, ján, Grecula, Pavol, ml.
Source: Exkurzný sprievodca ku kongresu Slovenskej geologickej spoločnosti - Košice : CompuGraph, 2005 - S. 25-30
Subjects: ...litológia fylity Helcmanovce (Slovensko)...
Book Chapter
6
by Kobulský, ján, Grecula, Pavol, ml.
Source: Exkurzný sprievodca ku kongresu Slovenskej geologickej spoločnosti - Košice : CompuGraph, 2005 - S. 31-32
Subjects: ...litológia fylity Smolník (Slovensko)...
Book Chapter
7
by Kobulský, ján, Grecula, Pavol, ml.
Source: Exkurzný sprievodca ku kongresu Slovenskej geologickej spoločnosti - Košice : CompuGraph, 2005 - S. 33
Subjects: ...fylity litológia Štós (Slovensko)...
Book Chapter
8
by Lačný, Alexander
Source: Acta geologica slovaca AGEOS - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 97-105
Subjects: ...litológia...
Article
9
by Zlinská, Adriena, Gross, Pavel
Source: Acta geologica slovaca AGEOS - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 141-153
Subjects: ...litológia...
Article
10
by Ivan, Peter, Hovorka, Dušan, Méres, Štefan
Source: Slovak Geological Magazine - , č. 3-4(1996), s. 199-203
Subjects: ...litológia Západné Karpaty analýzy...
Article
11
12
by Harkovska, Alexandra, Karloukovski, Vassil, Milakovska, Zlatka, Moskovski, Stiliyan, Pringle, Malcolm
Source: Geologica carpathica - Roč. 55, č. 3 (2004), s. 251-260
Subjects: ...litológia korelácie paleogén Rodopy (Bulharsko)...
Article
13
by Fulín, Miroslav, Holec, Peter, Potfaj, Michal, Schlögl, Ján
Source: Exkurzný sprievodca ku kongresu Slovenskej geologickej spoločnosti - Košice : CompuGraph, 2005 - S. 52-54
Subjects: ...biostratigrafia litológia Beňatina (Slovensko : kameňolom)...
Book Chapter
17
by Soták, Ján, Bebej, Juraj, Biroň, Adrian
Source: Slovak Geological Magazine - Roč. 2, č. 3-4 (1996), s. 345-349
Subjects: ...litológia paleogén Západné Karpaty...
Article
18
by Starek, Dušan, Pivko, Daniel
Source: Mineralia slovaca - Roč. 33, č. 2 (2001), s. 91-102
Subjects: ...pieskovce litológia eocén Západné Karpaty (Slovensko)...
Article
19
by Németh, Zoltán, Grecula, Pavol, Putiš, Marián
Source: Geologické práce. Správy - Č. 105 (2001), s. 67-70
Subjects: ...gemerikum petrotektonika litológia Západné Karpaty (Slovensko)...
Article
20
by Vozárová, A., Broska, I., Hók, J., Ivanička, J., Reichwalder, P., Soták, J., Spišiak, J.
Source: Guide to geological excursions - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2002 - S. 18-25
Subjects: ...gemerikum petrotektonika litológia Slovenské rudohorie (Slovensko)...
Book Chapter